Thursday, April 10, 2014

ทำไงดีมีหมาดุ?


      คำถามข้างต้นนี้น่าจะถูกใจท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านนะครับ เพราะผมก็นำมาจากคำถามที่ท่านเจ้าของหมามักถามไถ่อยู่เสมอ ซึ่งท่านเหล่านั้น หรือแม้แต่ผู้อื่น ต่างมีแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาหมาดุต่างๆ กันไป เช่น
  • เอาไปปล่อยวัดเสียซี (พวกนี้กวนหลวงพ่ออีกแล้ว)
  • ทำปุ๋ยเสียเลย (ดุหน่อยนะครับ)
  • ลองตอนดูซิ (เป็นไปได้หน่อย)
ฯลฯ


      ฉะนั้นเพื่อเป็นแนวทางการแก้หรือเผชิญปัญหาหมาดุในบ้านอย่างเป็นเบื้องต้น ผมขอให้ข้อคิดในการดำเนินการต่อไปดังนี้ 

1.    อย่าลงไม้ลงมือลง การใช้กำลังไม่ช่วยให้หมาหายดุได้ กลับจะยิ่งทำให้หมาตัวนั้นดุขึ้น หรือแก้ไขไม่ได้เลย

2.    ลองพินิจพิเคราะห์หาสาเหตุของความดุ ท่านจงนั่งคิดไตร่ตรองถึงสาเหตุอันอาจทำให้หมาของท่านดุร้ายขึ้น เช่น การถูกทำทารุณกรรม เด็กแหย่ หรือดุเพราะความหวงตัวเมีย หึงเจ้าของ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา

3.    อย่ารีบผลักไส หรือไม่สุงสิง การที่หมายิ่งดุแล้วเจ้าของหรือคนในบ้านยิ่งหนีห่าง แบ่งแยก กักกันแล้วละก็ หมาจะยิ่งคิดว่าคนในบ้านเป็นคนแปลกหน้ามากขึ้น ความสัมพันธ์ยำเกรงย่อมลดลงไป เจอหน้าครั้งใดก็เป็นได้เรื่องแน่ ฉะนั้นถ้าหมาของท่านเริ่มดุ ท่านยิ่งต้องเข้าหา (แต่ด้วยความระมัดระวังนะครับ) อย่าทอดทิ้ง

4.    อย่าผลักความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่น ส่วนมากจะพบว่าผู้ที่มีปัญหาหมาดุมักตัดช่องน้อยเอาตัวรอด คือ เอาไปปล่อยวัด หรือที่ห่างไกลจากบ้าน พระสงฆ์องค์เจ้าชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนจากหมาของตัวเองที่ดุอยู่อย่างไรเป็นไม่สน คนเช่นนี้เป็นพวกสร้างปัญหาให้สังคม ผู้ใดคิดจะทำขอร้องว่าอย่าเลยครับ ท่านก่อปัญหาเองแล้ว ต้องหาทางแก้ครับ สังคมต้องการผู้มีความรับผิดชอบ

5.    ปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อหาทางเยียวยาแก้ไข การรักษาหมาดุซึ่งถือเป็นความผิดปกติทางพฤติกรรมของหมาอย่างหนึ่งนั้น 


      ในทางการสัตวแพทย์แล้ว สามารถกระทำได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น 

  • การทำหมัน เพื่อลดฮอร์โมนเพศโดยเฉพาะเพศผู้อันเป็นเหตุหนึ่งที่สร้างความก้าวร้าว หมาจึงดุ
  • การให้ฮอร์โมนเพศเมียเข้าไปเพื่อลบล้างหรือลดฮอร์โมนเพศผู้ลง หมาจะลดความดุลงได้
  • การใช้ยาบางชนิดเพื่อกล่อมอารมณ์ ปรับนิสัยของหมา
  • การปรับพฤติกรรมการเลี้ยงหมาของเจ้าของควบคู่ไปกับการรักษาวิธีอื่นๆก็จะช่วยด้วยอย่างมาก
  • การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อลดสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้นให้หมาแสดงความดุร้าย

       เมื่อพยายามจนทุกวิถีทางแล้วไม่เป็นผล สภาพการณ์ดูจะรุนแรงและเป็นอันตรายต่อผู้คนมากขึ้น ทางออกสุดท้ายซึ่งมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ก็คือ การทำเมตตาฆาต ด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชา และมนุษยธรรม

        ฉะนั้นทางที่ดีก่อนมีหมา ควรศึกษาถึงวิธีเลือกและวิธีเลี้ยงเพื่อมิให้ต้องเกิดเหตุมิพึงปรารถนาตามมาในภายหลัง


ผศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
http://tvma.tripod.com/pet/b_baddog.html
เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/AVF92/rottweilers/

No comments:

Post a Comment