Sunday, February 16, 2014

ทำไมต้องทำหมันสุนัข** เพื่อไม่ให้เกิดลูกสุนัข เกินจำนวนที่คุณจะเลี้ยงได้ เพื่อตัดต้นเหตุของการเกิดสุนัขจรจัด

** ช่วยจิตใจสุนัขของท่านเองในฤดูผสมพันธุ์ เพราะในช่วงนั้น สุนัขจะมีจิตใจผิดปกติ อาจกัดกันเอง หรือพยายามหนีออกไปหาเพศตรงข้าม จนเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น รถชน สูญหายได้

** ง่ายแก่การเลี้ยง ดูแลรักษาไม่ต้องขังกรง ขณะถึงฤดูผสมพันธุ์  สุนัขตัวเมีย จะมีช่วงฤดูผสมพันธุ์ปีละ 2 ครั้ง อาจหนีออกนอกบ้าน หรือมีสุนัขตัวผู้จากบ้านอื่นมากัดกันหน้าบ้าน

 
สำหรับเจ้าของที่ใจอ่อน อยากทราบว่าสัตว์ทำหมันเจ็บหรือไม่ 
 

ขอบอกกล่าวให้ทราบว่า การผ่าตัดทำหมันไม่เจ็บเลย เพราะสัตวแพทย์ต้องใช้ยาสลบในการผ่าตัด เป็นการผ่าตัดที่ง่าย หายเร็ว สัตว์จะรู้สึกไม่สบายเพียงเล็กน้อย 

ควรทำหมันเมื่อใด ?
 อายุ 7 - 12 เดือน

การทำหมัน ทำให้สัตว์เลี้ยงอ้วนผิดรูปร่างจริงหรือไม่ ?
ไม่จริง สัตว์อ้วนเพราะกินมากเกินไป อย่างไรก็ดี สุนัขที่ทำหมันจะไม่ต้องการอาหารมากนัก
นิสัย พฤติกรรมเปลี่ยนหรือไม่ หลังทำหมัน ?
  ** ตัวเมียไม่เปลี่ยน
  ** ตัวผู้เปลี่ยนเล็กน้อย แต่เป็นการเปลี่ยนที่ดีขึ้น ดุน้อยลง อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนมากขึ้น ไม่กระวนกระวาย มีความเป็น
                มิตรมากขึ้น

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 


No comments:

Post a Comment