Thursday, April 4, 2013

ฝึกเจ้าตูบให้เชื่อฟังและนิสัยดีการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่งเป็นสิ่งที่เจ้าของควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ สุนัขที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกอาจเป็นอันตรายกับเจ้าของได้  โดยเฉพาะสุนัขพันธุ์ใหญ่และนิสัยดุร้าย   

ส่วนใหญ่สุนัขมักจะสนุกสนาน  พอใจเมื่อเจ้าของเล่นและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด   เว้นแต่สุนัขที่มีนิสัยก้าวร้าว  และไม่ยอมเป็นผู้ตามจะฝึกยาก   

การฝึกสุนัขจะช่วยให้สุนัขแสดงพฤติกรรมที่ดีและลดนิสัยที่ไม่พึงประสงค์  เจ้าของสามารถฝึกสุนัขด้วยตัวเองได้  แต่ต้องใช้เวลาและความอดทน   

โดยเริ่มฝึกลูกสุนัขได้ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป  เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับคำสั่ง เริ่มจากแบบง่ายๆ เช่น การเรียกชื่อสุนัข การสั่งให้นั่ง หรือหมอบ เป็นต้น

คำสั่งพื้นฐานในการฝึกสุนัข

1.              การฝึกให้ลูกสุนัขรู้จักชื่อ  ขณะที่เล่นกับลูกสุนัข ให้เรียกชื่อหลายๆ ครั้ง ควรตั้งชื่อสุนัขแบบสั้นๆ (ไม่ควรเกิน 2 พยางค์) เพื่อให้สุนัขจำชื่อได้ง่ายขึ้น
2.             การฝึกให้สุนัขนั่งลง  อาจใช้อาหารเพื่อเรียกความสนใจของลูกสุนัข โดยให้ถือภาชนะที่ใส่อาหารไว้เหนือหัวสุนัข เมื่อเห็นว่าสุนัขนั่งลงเพื่อมองภาชนะที่ใส่อาหาร ก็ให้พูดว่า นั่งแล้วให้อาหารนั้นเป็นรางวัล
3.             การฝึกให้สุนัขหมอบลง  ให้เจ้าของและลูกสุนัขอยู่ในท่านั่งก่อน แล้วออกคำสั่งให้ หมอบพร้อมใช้ฝ่ามือตบลงบนพื้นข้างหน้าของลูกสุนัขเบาๆ ถ้าสุนัขไม่เข้าใจคำสั่งก็ให้กดลำตัวลูกสุนัขพร้อมดึงขาคู่หน้างอย่างนุ่มนวลจนเป็นท่าหมอบที่ถูกต้อง แล้วกล่าวชมเชย

หลักการฝึกสุนัขแบบสบายๆ มี 4 ขั้นตอน

** อย่าฝึกนาน  ควรใช้เวลาฝึกระยะสั้นๆ แต่ละครั้งไม่ควรเกิน 10 นาที และมีเวลาช่วงพักละ 5 นาที
** อย่าลงโทษ  อย่าดุหรือลงโทษสุนัขจนกลัวลนลาน ควรฝึกให้สุนัขมีความสนุกจะเป็นการดี
** สั่งให้ชัดเจน  การออกคำสั่งให้สุนัขทำตาม ต้องคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง สุนัขจะไม่สับสน
** ควรให้รางวัล  ต้องทำทันทีและทุกครั้งที่สุนัขทำตามคำสั่งได้ถูกต้อง เช่น กล่าวชมว่าดีมากหรือลูบหัว เป็นต้น

  
นสพ. ภัทร์พงศ์ จันทร์เจริญ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กทม.
เอกสารอ้างอิง
อัจฉริยา ไศละสุต, เลี้ยงแมวหมาประสาหมอ

No comments:

Post a Comment