Saturday, October 13, 2012

ข้อแนะนำในการพาสุนัขเดินทางด้วยรถยนต์
- ก่อนเดินทางประมาณ  2 - 3 ชั่วโมง ไม่ควรให้อาหารลูกสุนัข เพราะจะทำให้อาเจียน ซึ่งเกิดจากการเมารถได้

- ก่อนออกเดินทาง ให้พาลูกสุนัขของคุณไปฉี่หรืออึ โดยการออกไปเดินเล่น ก่อนออกเดินทาง

-ให้หยุดพักทุก 2 หรือ 3 ชั่วโมง เพื่อพาลูกสุนัขออกไปฉี่ อึ หรือออกกำลังกาย ยืดเส้น ยืดสาย บ้าง

-ควรจัดเตรียมน้ำสะอาดสำรองเพียงพอให้หมาได้กินอย่างสบายตลอดการเดินทาง

-ถ้าต้องเดินทางนานๆ ประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง ขึ้นไป ควรให้อาหารลูกสุนัขกินบ้าง จะทำให้ไม่กระสับกระส่าย

- หากลูกสุนัขของคุณคุ้นเคยกับกรงสำหรับใช้ในการเดินทางซึ่งเขาเคยนอน ควรจะนำไปด้วยเพื่อให้ลูกสุนัขเกิดความเคยชิน  โดยในกรงควรมีวัสดุรองนอนและดูดซับการขับถ่ายอย่างดี

- ให้ติดของเล่นที่เขาชอบเล่นประจำเพื่อให้เค้าแทะเล่นในรถหรือผ้าห่มไปด้วย

- รถของคุณไม่ควรร้อนอบเพราะจะทำให้ลูกสุนัขสูญเสียน้ำจากการหายใจเพื่อระบายความร้อน และลูกสุนัขจะอ่อนเพลียมากด้วย  ดังนั้นรถของคุณควรมีการถ่ายเทของอากาศที่ดี

-อย่าให้ลูกสุนัขของคุณยื่นศีรษะออกไปนอกรถ เพราะอาจเกิดอันตรายได้

-ก่อนออกเดินทาง ไม่ควรพาลูกสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคภัยไข้เจ็บใดๆ เพราะยิ่งจะทำให้ลูกสุนัขเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นจากการที่อาจมีไข้เพราะฉีดวัคซีนมา  ดังนั้นคุณควรพาลูกหมาไปฉีดวัคซีนก่อนเดินทางไปไกล ๆ ซัก 2 สัปดาห์


แหล่งข้อมูลอ้างอิง   www.pantip.com
เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/pin/145874475406908389/
No comments:

Post a Comment