Wednesday, January 30, 2013

การสัมผัสของเจ้าของเป็นการบ่งบอกความรู้สึกอย่างไรแก่สุนัข
เจ้าของสุนัขจะต้องให้ความสำคัญ และความเอาใจใส่แก่สุนัขด้วยการสัมผัสสุนัขของคุณวันละเล็กวันละน้อย เพื่อสร้างความอบอุ่น ความชุ่มชื่นหัวใจให้แก่สุนัข การสัมผัสด้วยมือและการกอดของเจ้าของที่สัมผัสลงไปบนศีรษะ หรือลำตัวของสุนัขสามารถบ่งบอกแทนคำพูดระหว่างเจ้าของและสุนัขได้หลาย ๆ อย่าง เช่น บอกรัก บอกความเมตตากรุณา บอกความคิดถึง บอกความดีใจ บอกคำขอบคุณ และแทนคำขอโทษ 

การที่เจ้าของสุนัขสัมผัสสุนัข สามารถให้ความรู้สึกและความประทับใจแก่สุนัขได้อย่างมากมาย ซึ่งผู้อื่นไม่สามารถ
แบ่งปันให้แก่สุนัขได้ นอกจากเจ้าของสุนัข และสิ่งที่เจ้าของจะได้พบเห็นกิริยาอาการของสุนัขเมื่อกลับมาถึงบ้านก็คือ การตอบรับอาการดีใจอย่างมากของสุนัข ที่ได้เฝ้ารอคอยเจ้าของกลับมาเป็นเวลาทั้งวัน เมื่อคุณกำลังจะเข้าประตูบ้าน คุณจะได้พบสุนัขของคุณแสดงอาการนั่งรอ ยืนรอ ด้วยความตื่นเต้นที่จะได้พบหน้าเจ้าของ ด้วยความรู้สึกจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อเจ้าของไม่เสื่อมคลาย

สิ่งสำคัญมากที่เจ้าของสุนัขควรใส่ใจ คือ การให้เวลากับสุนัข เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคย ความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีต่อกันในระหว่างสุนัขกับเจ้าของ สุนัขจะสามารถรับรู้ได้ถึงความรักของเจ้าของที่มีให้แก่สุนัข
 

การสัมผัสสุนัข สามารถสัมผัสได้ในหลายกรณีคือ

- การพาสุนัขไปพบกับคนแปลกหน้าหรือสุนัขตัวอื่น ๆ นอกบ้าน หรือการให้คนแปลกหน้าสัมผัสสุนัขของคุณ เป็นสิ่งที่ดีแก่สุนัข จะทำให้สุนัขไม่เกิดความหวาดกลัว ทำให้สุนัขได้รู้จักการเข้าสังคมกับคนและสุนัข เพื่อจะได้สามารถเรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว

- การที่เจ้าของสุนัขใช้สายจูงในการสวมคอให้กับสุนัขพันธุ์ปอมฯ เป็นการสัมผัสไปบนศีรษะและแผงขนบริเวณหน้าอกของสุนัข จะเป็นการสร้างความดีใจและความสุขแก่สุนัขในการที่สุนัขจะได้รับการฝึกเดินโดยใช้สายจูง ซึ่งสุนัขในบ้านของพี่อ๋อย เมื่อเห็นสายจูงอยู่ในมือของเจ้าของ สุนัขจะรีบยื่นศีรษะออกมาเพื่อช่วยให้การสวมสายจูงมีความรวดเร็วขึ้น เพราะสุนัขจะได้รับการเรียนรู้ว่า ถ้าสวมสายจูงเมื่อไร จะได้ออกไปเที่ยวอวดโฉมให้คนอื่น ๆ ได้ทักทาย และจะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่สุนัขในการที่เจ้าของจะสามารถควบคุมสุนัขได้ และทำให้สุนัขสามารถที่จะแสดงออกได้ถึงบุคลิกและโครงสร้างที่ดีของสุนัขด้วย

- การฝึกสุนัขให้รู้จักการรับฟังคำสั่ง เช่น คอย นั่ง หมอบ ยืน เดิน เพื่อเป็นการสร้างเงื่อนไขให้แก่สุนัข รวมทั้งจะเป็นการสร้างความสำคัญและ ความเป็นผู้นำให้แก่เจ้าของ ซึ่งจะทำให้เจ้าของสามารถสัมผัสสุนัขด้วยมือ ด้วยกิริยาท่าทาง ด้วยสายตา หรือด้วยน้ำเสียง ซึ่งสุนัขจะมีประสาทในการสัมผัสและสามารถปฏิบัติตามคำสั่งในการฝึกฝน และเป็นบทเรียนในการเรียนรู้ของสุนัขที่ดี

- เจ้าของสุนัขส่วนใหญ่จะรู้สึกมีความสุขในการที่จะได้แตะหัว ลูบหัว หรือการสัมผัสตามลำตัวของสุนัข เพราะการแสดงออกเช่นนี้ ทั้งสุนัขและเจ้าของจะสามารถรู้สึกได้ถึงความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเพื่อนซึ่งกันและกัน

- การสัมผัสเป็นการถ่ายทอดความรัก ความเมตตา และความกรุณา ซึ่งสุนัขจะสามารถรับรู้ได้

- ควรสัมผัสสุนัขเพียงเบา ๆ ถึงแม้คุณจะมีเวลาให้สุนัขเพียงเล็กน้อย แต่คุณจะรู้สึกว่า สามารถสื่อความหมายที่ดี ๆ ได้อย่างมากมาย

การกอดสุนัขเป็นการถ่ายทอดความรักอย่างชนิดใจถึงใจ เป็นการบอกความรู้สึกที่ดี ๆ ความซาบซึ้ง และความเข้าใจที่ตรงกันแก่สุนัขว่าเจ้าของได้ทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่สุนัข สุนัขจะชอบให้เจ้าของลูบหัว ลูบหาง ตบศีรษะเพียงเบา ๆ เพราะจะทำให้สุนัขรู้สึกเคลิบเคลิ้ม


ลักษณะการกอดสุนัขยังสามารถบอกความรู้สึกที่ดี ๆ ให้กับสุนัขได้หลายอย่างคือ

- การกระชับกอดสุนัขให้แน่น ๆ เป็นการกอดที่คิดถึงกันมาก ถ้าหากคุณต้องปล่อยให้สุนัขต้องอยู่บ้านตัวเดียวนาน ๆ

- การกอดสุนัขเพื่อเป็นการปลอบประโลมให้สุนัขคลายความตื่นเต้นตกใจ ด้วยการกอดและตบบริเวณไหล่สุนัขอย่างเบา ๆ หรือการที่เจ้าของใช้มือลูบตั้งแต่ศีรษะจนไปถึงลำตัว เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้สุนัขคลายความเครียด

- การกอดและอุ้มสุนัขไว้แนบกับหน้าอกของเจ้าของ เป็นการบ่งบอกถึงความเอ็นดู และความมีเมตตาต่อกัน สุนัขจะรู้สึกอบอุ่น และปลอดภัยในการที่ได้รับการสัมผัสซึ่งกันและกัน

- การกอดสุนัขในสนามประกวดหลังจากที่สุนัขได้รับชัยชนะในการตัดสินแล้ว หมายถึงการให้รางวัล และเป็นการบ่งบอกให้สุนัขได้รับทราบว่า สิ่งที่สุนัขกระทำนั้น เป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องแล้ว ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจ และความภาคภูมิใจให้แก่สุนัข

- ควรกอดสุนัขหลังจากที่สุนัขของคุณได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณสุดประทับใจ จะทำให้สุนัขได้รับทราบด้วยหัวใจที่แสนจะเป็นปลื้ม ซึ่งสุนัขจะสบตาคุณด้วยสายตาที่แสนจะประทับใจเช่นกัน

- กอดสุนัขเมื่อคุณรู้สึกว่า สุนัขมีความหงุดหงิดกับบางสิ่งบางอย่าง เช่น มีแขกมาเยี่ยมบ้าน และถือวิสาสะหยิบสิ่งของภายในบ้าน หรือ การที่สุนัขไม่พอใจสุนัขตัวอื่น เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นให้แก่สุนัข

- การกอดเป็นการขอบคุณแก่สุนัข ที่เค้าได้มอบความรัก ความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดีให้แก่คุณจนหมดหัวใจ การกอดสุนัขเป็นการเพิ่มและเสริมกำลังใจด้วยการสัมผัสทางกายได้เป็นอย่างดี นอกจากจะทำให้สุนัขรู้สึกว่า คุณรักเค้าอย่างที่สุดแล้ว แต่ยังหมายถึง คุณคิดถึงเค้าตลอดเวลาอีกด้วย

การกอดและการสัมผัสจึงเป็นการแสดงความรักอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งทั้งคุณและสุนัขจะสามารถกอดกันได้ตลอดเวลาและอย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าการกอดสามารถบอกได้ว่า รักมากเพียงใด เจ้าของก็คงอยากจะกอดสุนัขไว้ตลอดไป เพื่อเป็นการแทนคำพูดอย่างมากมายใช่ไหมคะ?

  
แหล่งที่มา  http://www.oilspomeranians.com  โดย พี่อ๋อย
เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/aliciavidal/goldens/

No comments:

Post a Comment