Monday, January 6, 2014

ลำไส้อักเสบในสุนัขการเกิดลำไส้อักเสบในสุนัขมีหลายสาเหตุ เช่น พยาธิ เชื้อแบคทีเรีย โปรโตซัว และไวรัส แต่ที่รุนแรงและอันตรายเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งติดต่อโดยทางอาหารหรือการปนเปื้อนจากอุจจาระของสุนัขป่วย โดยไวรัสจะเข้าไปทำลายผนังทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลลอกหลุดการย่อยและดูดซึมอาหารสูญเสียไป
 

อาการหลัก ที่พบคือ อาเจียนและซึมมาก ไม่กินอาหารเลยกินแต่น้ำ ในระยะท้ายจะถ่ายเป็นมูกเลือด กลิ่นเหม็นคาวจัด ส่วนมากพันธุ์โดเบอแมน, ดัลเมเซียนโดยเฉพาะรอทไวเลอร์ จะมีอาการรุนแรงมากกว่าพันธุ์อื่น


สาเหตุของการตาย เกิดจากการอาเจียนและท้องเสียมาก ทำให้เกิดภาวะช็อค เนื่องจากเกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุลย์ หรือมีการติดเชื้อแทรกซ้อน หรือไวรัสไปทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน


การป้องกันและควบคุมโรค เนื่องจากไม่มียาตัวใดที่ไปทำลายไวรัสโดยตรง ดังนั้นเป้าหมายหลักของการรักษาคือ พักทางเดินอาหารโดยการงดน้ำ และอาหารจนกว่าจะหยุดการอาเจียน รักษาสมดุลย์ของเหลวและเกลือแร่โดยการให้สารน้ำ และป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน โดยสัตวแพทย์จะเป็นผู้ทำการพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะหลังจากนั้นร่างกายจะค่อย สร้างภูมิต้านทานโรค และหายภายใน 4-6 วัน


สำคัญ คือ การป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีน โดยเริ่มอายุ 45-60 วัน และฉีดวัคซีนกระตุ้นทุก 2-3 สัปดาห์จนกว่าจะอายุ 4 เดือน จากนั้นฉีดกระตุ้นทุกปี บางครั้งการให้วัคซีนก็อาจไม่ได้ผล ถ้าการฉีดกระตุ้นไม่เพียงพอ หรือลูกสุนัขมีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันแหล่งที่มา  http://vet.kku.ac.th/newsletter/volume3/dog.htm
cr. pic.  http://www.newdogworld.com/beagle-meets-little-sister-beagle-for-the-first-time/#.VgP2FX3z-H0

No comments:

Post a Comment