Monday, October 14, 2013

การฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิ เมื่อได้ลูกสุนัขมาใหม่
         เมื่อซื้อสุนัขมาแล้วให้นำไปฉีดวัคซีนทันที วัคซีนที่ต้องฉีดคือ วัคซีนป้องกันไข้หัดสุนัข วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบติดต่อ ปัจจุบันมีวัคซีนรวม ซึ่งสามารถป้องกันโรคได้ทั้ง 4 โรค คือ โรคตับอักเสบติดต่อ โรคเลปโตสไปโรซีส โรคไข้หัดสุนัข และโรคลำไส้อักเสบ

         ทั้งนี้ หลังจากฉีดวัคซีนควรงดอาบน้ำเป็นเวลา 7 วัน เพราะการฉีดวัคซีนบางครั้งอาจจะทำให้สุนัขเกิดอาการไข้ และเมื่อฉีดวัคซีนครั้งแรกไปแล้ว 2 สัปดาห์ ให้นำสุนัขไปฉีดวัคซีนซ้ำอีกเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคให้สูงขึ้น
   
     
    ร่างกายของสุนัขจะสร้างภูมิคุ้มกันสูงพอคุ้มโรคได้เมื่อได้รับการฉีดครั้ง ที่ 2 ส่วนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ฉีดเมื่อสุนัขอายุ 3 เดือน และฉีดซ้ำทุกปี

การถ่ายพยาธิ

         การถ่ายพยาธิควรจะทำทันทีเมื่อซื้อสุนัขมาใหม่ เพราะสุนัขมักจะมีพยาธิ โดยเฉพาะพยาธิตัวกลมและพยาธิปากขอ ซึ่งพยาธิเหล่านี้จะอยู่ในลำไส้ของสุนัข และอาจเข้าสู่กระเพาะด้วย จะทำให้เกิดการแย่งอาหารจากสุนัข ทำให้สุนัขแคะแกร็น โตช้า อาจจะชัก และตายได้ในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนั้น พยาธิเหล่านี้สามารถถ่ายทอดผ่านรกจากแม่มาสู่ลูกในท้องได้

         ทั้งนี้ เมื่อคลอดออกมาลูกสุนัขบางตัวอาจมีพยาธิตัวกลมอยู่ในลำไส้และเจริญเติบโต อย่างรวดเร็วพร้อมกับลูกสุนัข ทำให้ผอมแต่พุงโต ภายในลำไส้มีพยาธิเต็มไปหมด จนบางครั้งลำไส้อุดตันถึงกับทำให้ลูกสุนัขตายได้ ดังนั้น การถ่ายพยาธิให้กับลูกสุนัขจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก วิธีการถ่ายพยาธิที่ดีที่สุด คือการถ่ายพยาธิ 3 วันติดต่อกัน แล้วเว้นช่วงไป 15 วัน แล้วถ่ายพยาธิซ้ำอีก 3 วัน

         หลังจากนั้นควรถ่ายพยาธิอย่างน้อยทุก 3 เดือน จะทำให้สุนัขปลอดพยาธิไปจนโต ส่วนพยาธิภายนอก ได้แก่ เห็บ หมัด และไร พบได้บ่อยๆ เช่นกัน การกำจัดอาจทำได้โดยวิธีเก็บออกจากตัวสุนัขโดยตรง แล้วนำตัวดูดเลือดพวกนี้ไปแช่น้ำมัน อย่าบี้ให้แตก เพราะอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของไข่ได้

         นอกจากนี้อาจใช้สารเคมี คือยาฆ่าเห็บชนิดต่างๆ โรยหรืออาบให้สุนัข และปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากอย่างเคร่งครัด โดยมากเมื่อสุนัขอายุเกิน 4 เดือนไปแล้ว มักจะเลี้ยงรอด ช่วงที่สุนัขตายง่ายที่สุดคือ ช่วงอายุ 2 เดือน ถึง 3 เดือน


 
โปรแกรมการฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิ


        
3-4 สัปดาห์ : ตรวจสุขภาพ และถ่ายพยาธิ

        
6-8 สัปดาห์ : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัข ตับอักเสบติดต่อ เลปโตสไปโรซิส โรคลำไส้อักเสบติดต่อ ตรวจสุขภาพ ถ่ายพยาธิป้องกันพยาธิหัวใจ

        
8-10 สัปดาห์ : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัข ตับอักเสบติดต่อ เลปโตสไปโรซิส หวัด หลอดลมอักเสบติดต่อ และลำไส้อักเสบติดต่อ

        
12 สัปดาห์ : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

         
 ทุก 1 ปี : ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนรวม ป้องกันโรคไข้หัดสุนัข ตับอักเสบติดต่อ เลปโตสไปโรซิส หวัด หลอดลมอักเสบติดต่อ และลำไส้อักเสบติดต่อ

        
การถ่ายพยาธิ : ควรถ่ายซ้ำอย่างน้อยทุก 3 เดือน

        
การคุมกำเนิด :  ทำหมันเมื่อสุนัขอายุ 8 เดือน – 1 ปีขึ้นไป

        
ตัดหาง : เมื่ออายุ 3-5 วัน

         
 ตัดนิ้วติ่ง : เมื่ออายุ 3 วัน – 1 สัปดาห์

แหล่งที่มา  http://pet.kapook.com/view4024.html, คู่มือการเลี้ยงสุนัข
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

No comments:

Post a Comment