Sunday, July 21, 2013

ลักษณะนิสัยของน้องหมา : เจแปนนิส สปิตซ์ (Japanese Spitz)


เป็นสุนัขที่มีรูปลักษณ์คล้ายสุนัขสายพันธุ์ปอมเมอเรเนียล มีขนสีขาวนวลทั้งตัว ฉลาด ร่าเริง ขี้ประจบเจ้าของ 


เดิมทีเจ้าพันธุ์นี้มีนิสัยชอบเห่าอย่างไม่มีเหตุไม่มีผล ทำให้หลายคนไม่นิยมเลี้ยงนัก แต่ปัจจุบันมีการปรับปรุงสายพันธุ์ ทำให้น้องหมาสงบเสงี่ยมลงไปมาก จึงมีผู้นิยมเลี้ยงน้องหมาเพิ่มขึ้น

น้องหมามีบุคลิกที่มีความรู้สึกฉับไว และมีปฏิกิริยาตอบรับต่อคำพูดของเจ้านายน้องหมาดี 

 
ขนสีขาวบริสุทธิ์ของน้องหมาทำให้ดูสง่า ชอบอยู่ในที่ร่ม ร่าเริง ใจดี เป็นมิตรกับเด็กๆ แต่ไม่ชอบให้คนแปลกหน้าเข้าใกล้ 

จะหวงที่ทางของตัวน้องหมาเอง หรือบางครั้ง น้องหมาก็จะนั่งมองสังเกตอยู่ห่างๆ 

หากจะเลี้ยงน้องหมาไว้ต้องดูแลรักษาความสะอาด ให้น้องหมาพอสมควร เพราะขนจะร่วงบ่อย จึงควรแปรงขนให้น้องหมาอยู่เสมอ

และควรให้น้องหมาได้วิ่งเล่นออกกำลังกายบ่อยๆ   

คัดข้อความส่วนใหญ่มาจาก  http://guru.google.co.th


No comments:

Post a Comment