Monday, December 3, 2012

สัญญาณที่บ่งบอกได้ว่าสุนัขของคุณป่วย
การสังเกตอาการเจ็บป่วยของสุนัข
 
1. พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
อาการที่สังเกตได้ คือ ซึม, เบื่ออาหาร, กระวนกระวาย, เหนื่อยง่าย มักจะนอนอยู่นิ่งๆ ไม่ร่าเริง

2. อุณหภูมิร่างกาย การหายใจ การเต้นของหัวใจเปลี่ยนแปลง
โดยปกติอุณหภูมิร่างกายลูกสุนัขจะต่ำกว่าสุนัขโต (ไม่เกิน 103 องศาฟาเรนไฮท์) ถ้าเจ้าของพบว่าสุนัขตัวร้อนมากกว่าปกติ ควรพาไปพบสัตวแพทย์

3. อาการแสดงความเจ็บป่วย หรือเจ็บปวด
โดยสุนัขอาจจะร้องหรือ มอง หรือ เลีย, เกา หรือ กัด แทะบริเวณที่เกิดปัญหา เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด หรืออยู่กับที่นอน ไม่ยอมลุกออกไปไหน
4. อาการอื่นๆ
อาเจียน, น้ำหนักขึ้น หรือ ลดผิดปกติ, กินอาหารน้อยลง, กินน้ำลดลง, เบื่ออาหาร, ขนร่วง, ตาแดง, ปัสสาวะมีเลือดปน, หรือมีกลิ่นปาก

จากอาการที่สังเกตได้จากที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงว่า ลุนัขของคุณไม่สบาย ซึ่งเจ้าของควรมีเวลาดูแลสุนัขเพื่อสังเกตพฤติกรรมปกติของสุนัข เพื่อจะได้สังเกตได้เมื่อพบการเปลี่ยนแปลง และรักษาได้เร็วขึ้น


ที่มา : Dog-Illness-Symptoms
เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/ashleydeck/corgis/

No comments:

Post a Comment