Tuesday, May 1, 2012

ชิวาวา (Chihuahua)จัดได้ว่าเป็นสุนัขพันธุ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีความคล่องแคล่วว่องไว ปราดเปรียว น้ำหนักตัวโตเต็มที่ไม่เกิน 2.5–2.7 กิโลกรัม สูงประมาณ 16–20 เซนติเมตร  
ปัจจุบันสุนัขพันธุ์ชิวาวากำลังเป็นที่นิยมกันมากของเหล่าผู้ที่รัก สุนัข เนื่องด้วยขนาดตัวของมัน และเป็นสุนัขที่มีอุปนิสัย ที่รักและซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมากสายพันธุ์หนึ่ง ดังนั้น ผู้คนส่วนใหญ่จึงนิยมนำเจ้าชิวาวามาเลี้ยง
สุนัขพันธ์ชิวาวา จัดอยู่ในประเภทสุนัขพันธุ์เล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้านและนิยมนำสุนัขชิวาวามาประกวดในด้านความ สวยงาม โดยธรรมชาติของมันแล้ว เจ้าชิวาวามักเป็นสุนัขที่เงียบ มีความจงรักภักดีต่อเจ้าของ และมันจะมีอัธยาศัยที่ดีกับสุนัขตัวอื่นๆในบ้าน รวมแม้กระทั่งแมวหรือนกด้วย ยกเว้นเมื่อมันถูกรบกวนหรือทำให้มันตกใจ มันจะเห่า สุนัขพันธุ์ชิวาวาถือเป็นสุนัขที่แกร่งและมีอายุที่ยืนยาว

สุนัขพันธุ์ชิวาวา ในปัจจุบันมีทั้งหมด 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ขนสั้นและพันธุ์ขนยาว ชิวาวาพันธุ์ขนสั้น(ขนเกรียน) เหมาะสำหรับบุคคลที่แพ้ขนสุนัข ส่วนชิวาวาพันธุ์ขนยาว จะมีลักษณะมีขนเป็นฝอยๆ ตามหูและขา ขนตามลำตัวจะอ่อนนุ่มเป็นมัน หางมีลักษณะเป็นพู่ 

ทั้ง 2 สายพันธุ์นั้นต่างก็มีอุปนิสัยตรงกัน มีความว่องไว กะทัดรัด ปราดเปรียว ร่าเริง เฉลียวฉลาดมาก ฝึกสอนง่าย เหมาะสำหรับที่จะนำมาเลี้ยงในบ้านที่มีเนื้อที่จำกัดโดยเฉพาะบ้านในเมือง ใหญ่ๆ

No comments:

Post a Comment